FAQs

Frequently Asked Questions

මේ වැඩසටහන කුමක්ද?

ඇත් පවුර කියන්නේ රියලිටි ටෙලිවිෂන් වැඩසටහනක්. මෙහි අරමුණ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි. දිවයින පුරා විසිරී සිටින සමාජ ව්‍යවසකයන්ගේ පවතින ව්‍යාපාර මෙන්ම අලුත් අදහස්ද මෙම වැඩසටහන තුලින් සමාජ ආයෝජකයන්ට ඉදිරිපත් කිරීමටත් එහි ගුණාත්මක භාවය මත ඔබට අවශ්‍ය ආයෝජනය ලබා දීමටත් මෙම වැඩසටහන කදිම අවස්ථාවකි.

ඇයි ඔබ මෙම වැඩසටහන කරන්නේ?

 ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ව්‍යවසායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට.

අයදුම් කළ හැක්කේ කාටද?

ඇත් පවුර  වයස අවු. 14ට වැඩි සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා විවෘතයි. (වසර දෙකක්වත් ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කළ විදේශිකයන්ටද මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකිය). අප සොයන්නේ, විවිධ සමාජ හා පාරිසරික ප්‍රශ්න තිරසාර සහ නිර්මාණශීලි ව්‍යාපාරයක් තුලින් විසඳීමට උනන්දුව ඇති ඔබයි.

කුමනාකාරයේ ව්‍යාපාර අදහස්ද ඔබ සොයන්නේ?

අප සොයන්නේ සමාජ-ව්‍යාපාර අදහස්.

සමාජ-ව්‍යාපාරයක් හෙවත් සමාජ-ව්‍යවසායයක් යනු කුමක්ද?

ව්‍යාපාරයක් ලෙස එනම් භාණ්ඩ හෝ සේවා විකුණන, එමගින් ආදායමක් උපයන නමුත්  සමාජයේ හෝ පරිසරයේ හෝ යම් නිශ්චිත ප්‍රශ්නයක් විසඳීම සිය මූලික අරමුණ කරගත් ව්‍යාපාර.

කුමන සමාජ-පාරිසරික ප්‍රශ්න වලට විසඳුම්ද ඔබ සොයන්නේ?

සියලුම සමාජ-පාරිසරික ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අප සොයනවා. ගෝලීය මට්ටමේ සිට පවුල් සංස්ථාව දක්වා වූ ලොකු-කුඩා ගැටළු. උදාහරණ ලෙස, ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය, ළමා අපචාර, ස්ත්‍රී දුෂණ, දුප්පත්කම, අධ්‍යාපන අවස්ථා නැතිකම, විරැකියාව, සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ගැටළු, බුද්ධි ගලනය, කුණු-කසල ප්‍රශ්නය, වස-විස සහිත ආහාර, ජල ප්‍රශ්න, විදුලිබල ප්‍රශ්නය, අනාරක්ෂිත නිවාස, ස්වභාවික විපත්, දේශගුණ විපර්යාසය, සමාජ අසාධාරණය, වන විනාශය, සතුන් වඳ වීම, පරිසර දුෂණය, සමුද්‍ර දුෂණය, වායු දුෂණය, අලි-මිනිස් ගැටුම, සත්ත්ව හිංසනය, වංචා හා දූෂණ, යහපාලනය නොමැති කම, ජාතිවාදී-ආගම්වාදී ගැටුම්, ත්‍රස්තවාදය සහ තවත් නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අප සොයනවා. මෙවැනි ප්‍රශ්න වලට මුල් වන හේතු සඳහා සාර්ථක තිරසාර විසඳුම් හිතන්න.

කුමනාකාරයේ විසඳුම්ද ඔබ සොයන්නේ?

අප සොයන්නේ තිරසාර ව්‍යාපාර විසඳුම්. එය සරල විය හැකියි, කුඩා විසඳුමක් හෝ මහා පරිමාණ විසඳුමක් වුවත් විය හැකියි. එය නව භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් විය හැකියි. එය නව තිරසාර ව්‍යාපාර මොඩලයක් විය හැකියි. එය නවීන තාක්ෂනය මත පදනම් වූ ව්‍යාපාරයක් විය හැකියි. එය දුප්පත් ජනතාවට ස්ථිර අදායමක් උපයා දෙන ව්‍යාපාරයක් විය හැකියි. අප නොසිතන ආකාරයේ අලුත්ම ව්‍යාපාරයක් විය හැකියි.

නිපදවා අවසන් කළ භාණ්ඩයක් තිබිය යුතුමද?

නැහැ. අදහසක් ලෙස තිබෙන ව්‍යාපාර පවා අප පිලිගන්නවා. ඒ වගේම ආරම්භක අවස්ථාවේ තිබෙන ව්‍යාපාර සහ දැනට සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර වලටත් අපේ වැඩසටහන විවෘතයි.

දැනට පවත්වාගෙන යන සමාජ ව්‍යාපාරයකට අයදුම් කළ හැකිද?

ඔව්. දැනට පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර තවත් දියුණු කිරීම සඳහා අප විශේෂයෙන් උන්නදු වෙනවා.

වැඩසටහනේ භාවිතා කරන භාෂාව කුමක්ද?

ඔබ කැමති භාෂාවකින් කතා කළ හැකියි. සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි භාෂා තුනෙන්ම ඔබේ ව්‍යාපාර අදහස ටෙලිවිශනයේදී ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

කොපමණ ආයෝජනයක් මට ඉල්ලිය හැකිද?

අවම ආයෝජනය රු. 250,000 ක් විය යුතු අතර උපරිම ආයෝජනය රු. 5,000,000 ක් හෝ ඊට අඩු විය යුතුය.

ආයෝජකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද?

ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරයේ කොටස් වලින් ප්‍රතිශතයක්, ඔබේ ආයෝජකයන්ට ලබා දිය හැකියි. නොඑසේ නම් ඔබට පොලී අනුපාතයක් සහිත ණයක් ලබා ගත හැකියි. නොඑසේ නම් ඉහත ක්‍රම දෙකේ මිශ්‍රණයක් ලබා ගත හැකියි. අවසාන ආයෝජන තීරණය ඔබ සහ ආයෝජකයන් අතර සිදුවන සාකච්ඡා මත තීරණය වේ.

වැඩසටහන තුල ආයෝජනයක් ලැබුනොත් ඉන්පසුව සිදුවන්නේ කුමක්ද?

ඔබේ ව්‍යාපාර අදහස හෝ පවතින ව්‍යාපාරය පිළිබඳව අප විසින් සොයා බලනු ඇත. ඔබ ඉදිරිපත් කළ කරුණු නිවැරදිදැයි එහිදී සොයා බලනු ඇත. සියල්ල ගැලපේ නම්, ඔබ සහ ආයෝජකයා කතිකා කරගත් පරිදි ගිවිසුමකට එලබෙනු ඇත. එම ගිවිසුමට අනුව ඔබට ආයෝජනය ලැබෙනු ඇත.

වැඩසටහන තුල ආයෝජනයක් නොලැබුනොත් මොකද වෙන්නේ?

ඔබේ අදහස හෝ ව්‍යාපාර සැලසුම තව වැඩි දියුණු කරන්න අප ඔබට සහය වෙනවා. ඔබේ අදහසේ දුර්වලතාවයන් විසඳීමට, ආයෝජකයන්ගෙන් ලැබුණු නිර්දේශ මත ඔබට ක්‍රියා කළ හැකියි. ඉන් අනතුරුව නැවත ඔබේ ව්‍යාපාරය ටෙලිවිෂන් වැඩසටහනෙන් පරිබාහිරව ඉදිරිපත් කිරීමට අප ඔබට අවස්ථාව සලසා දෙනවා.

ඔබේ වැඩසටහනේ මුදල් ප්‍රධාන හෝ පරිත්‍යාග තිබෙනවද?

නැහැ. මෙය සමාජ-ව්‍යාපාර සහ සමාජ-ආයෝජන වැඩසටහනක්. ඔබේ ව්‍යාපාරය මගින් සමාජයට-පරිසරයට හොඳ බලපෑමක් ඇති කිරීමටත්, සාධාරණ ලාභයක් ඉපයීමටත් හැකි විය යුතුයි.

ලියාපදිංචි කළ ව්‍යාපාරයක් විය යුතුමද?

නැහැ. නමුත් ඔබ ආයෝජනයක් ලබා ගතහොත් ඒ අවස්ථාවේ ඔබේ ආයතනය ලියාපදිංචි කළ යුතුයි.

අයදුම් පත් එකකට වැඩිය ඉදිරිපත් කළ හැකිද?

ඔව්. එකම අයදුම්කරුට හෝ කණ්ඩායමට විවිධ සමාජ-පාරිසරික විසඳුම් ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

මට කණ්ඩායමක් සිටිය යුතුමද?

නැහැ. තනිවම හෝ කණ්ඩායමක් ලෙස හෝ අයදුම් කල හැකියි.

මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරන්නේ කවුද?

ලංකා ඉම්පැක්ට් ඉන්වෙස්ටින්ග් නෙට්වර්ක් (ලංකා සමාජ ආයෝජකයන්ගේ ජාලය) සහ සෝෂල් එන්ටර්ප්‍රයිස් ලංකා (ලංකා සමාජ ව්‍යවසායකයෝ)

இந்த நிகழ்ச்சி என்றால் என்ன?

முதலிடுவதற்கு உடனடியாகத் தீர்மானமெடுக்கும் சமுதாயப் பயன்மிக்க முதலீட்டாளர்களின் குழுவொன்றுக்கு தமது வியாபார உத்திகளையும் ஏற்கனவேயுள்ள வியாபாரங்களையும் முன்வைப்பதற்கான அடித்தளமொன்றை அவர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம் இலங்கையில் சமூக தொழில்முயற்சியாளர்களை மேம்படுத்துவதற்கான நிதர்சன (reality) தொலைக்காட்சிசார் காட்சி ஒன்றே இதுவாகும்.

தாங்கள் ஏன் இந்தக் காட்சியினை மேற்கொள்கின்றீர்கள்?

இலங்கை சமூக தொழில் முயற்சியாண்மையை மேம்படுத்துவதற்கு.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியும்?

14 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட சகல இலங்கையர்களாலும் அத் பவுரவினை அடையக்கூடியதாக உள்ளது. கடந்த 2 வருடங்களாக இலங்கையில் வாழ்ந்துவரும் வெளிநாட்டவர்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுள்ளது. நிலைத்துநிற்கும் வியாபாரமொன்றிற்கூடாக சமூக-சுற்றாடல் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு ஆவலைக் கொண்டுள்ள ஆட்களை நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கின்றோம்.

என்ன வகையான வியாபார உத்திகளை தாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள்?

சமூக வியாபார உத்திகளை நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கின்றோம். 

ஒரு சமூக வியாபாரம் அல்லது ஒரு சமூக தொழில்முயற்சி என்றால் என்ன?

குறித்த சமூக அத்துடன் / அல்லது சுற்றாடல் பிரச்சினை ஒன்றைத் தீர்க்க விரும்புகின்ற வியாபார முயற்சிகளே சமூக தொழில்முயற்சிகளாகும். அவை ஒரு வியாபாரம் போன்று நடாத்தப்படுவதுடன் வருமானமொன்றை உழைக்கும் பொருட்டு அவை விற்பனை செய்ய விரும்புகின்ற உற்பத்திகள் மற்றும் சேவைகளையும் கொண்டுள்ளன.

என்ன வகையான பிரச்சினைகளை தாங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள்?

சகல வகையான சமூக மற்றும் சுற்றாடல் பிரச்சினைகளுக்குமான வியாபாரத் தீர்வுகளை நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். அவை உலகளாவிய பிரச்சினைகளாகவோ அல்லது தங்களின் சொந்த சமூகத்திற்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிரச்சினையொன்றாகவோ அமையலாம். உதாரணமாக, குடும்ப வன்முறை, சிறுவர் துஷ்பிரயோகம், கற்பழிப்பு, வேலைத்தள தொந்தரவு, கொடுமை, வறுமை, கல்வியினை அடைதலுக்கான பற்றாக்குறை, வேலைவாய்ப்பின்மை, கீழ்-உழைப்பு, சுகாதாரப் பாதுகாப்பினை அடைதலுக்கான பற்றாக்குறை, முதியோர் பராமரிப்பு, சிறுவர் பராமரிப்பு, மூளைசாலிகள் வெளியேற்றம், கட்டுப்படுத்த முடியாத குப்பைகூளம் அகற்றல், நிலைத்துநிற்க முடியாத விவசாயத்திற்கூடான உணவு மாசுபாடு, பாதுகாப்பான குடிநீரினை அடைதலுக்கான பற்றாக்குறை, உயர்ந்த எரிசக்திச் செலவு, அனர்த்தம் ஏற்படக்கூடிய பிரதேசங்களில் பாதுகாப்பான வீடமைப்புப் பற்றாக்குறை, சமூக அநீதி, உயிர்ப்பல்வகைத்தன்மை இழப்பு, வனப்பகுதி இழப்பு, சமுத்திர மாசுபாடு, வளி மாசுபாடு, காலநிலை மாற்றம், போக்குவரத்து, மிருக வதை, மனிதர் - யானை மோதல், ஊழல், நல்லாட்சி குறைபாடு, இன மற்றும் சமய முறுகல்நிலை, பயங்கரவாதம் போன்றவை. இவை வெறுமனே சில உயர்மட்டப் பிரச்சினைகளில் சிலவாகும். இப் பிரச்சினைகளுக்கான அடிப்படைக் காரணங்களை ஆராய்ந்து அவற்றைத் தீர்க்கும் பொருட்டு புத்துருவான வியாபாரத் தீர்வுகளைப் பிரேரிக்கும் ஆட்களை நாம் ஊக்கப்படுத்துகின்றோம். 

எவ் வகையான தீர்வுகளைத் தாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள்?

சமூக மற்றும் சுற்றாடல் பிரச்சினைகளுக்கான சகல வகையான நிலைத்துநிற்கும் வியாபாரத் தீர்வுகளை நாம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். குறித்த சமூக மற்றும் சுற்றாடல் பிரச்சினை ஒன்றை தீர்ப்பதனை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு புத்துருவான உற்பத்தி, ஒரு சேவை அல்லது ஒரு வியாபார மாதிரியாக இது அமையலாம். நலிவடைந்த குழுவொன்றுக்கான தொழில்வாய்ப்பினைப் பிறப்பிக்கும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உற்பத்தி ஒன்றாக அல்லது எளிமையான வியாபாரம் ஒன்றாக இது இருக்க முடியும். 

விண்ணப்பிக்கும் பொருட்டு முழுமையாக விருத்தி செய்யப்பட்ட உற்பத்தி ஒன்றை நான் கொண்டிருக்க வேண்டியுள்ளதா?

இல்லை, கருத்துருவாக்க கட்டத்தில், ஆரம்பிப்புக் கட்டத்தில் அதேபோன்று வளர்ச்சிக் கட்டத்தில் நாம் வியாபார முயற்சிகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம்.

ஏற்கனவேயுள்ள சமூக வியாபார முயற்சியினால் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?

ஆம், ஏற்கனவேயுள்ள சமூக தொழில்முயற்சிகளை, அவற்றின் தாக்கத்தினை அளவிடும் பொருட்டு முதலீட்டிற்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு, நாம் ஊக்கப்படுத்துகின்றோம். 

பயன்படுத்தப்படும் மொழி எது?

சிங்களம், தமிழ் அல்லது ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று மொழிகளில் ஏதாவதொன்றில் தாங்கள் உரையாட முடியும்.

எவ்வளவு பணத்தினை நான் கேட்க முடியும்?

முதலீடு ஒன்றுக்காக 250,000 ரூபாவிலிருந்து 5 மில்லியன் ரூபா வரையில் தங்களால் கேட்க முடியும்.

பதிலாக நான் என்ன தர வேண்டியுள்ளது?

தங்களால் ஒன்றில் தங்கள் கம்பனிப் பங்குகளின் சதவீதமொன்றை முதலீட்டாளருக்கு வழங்க முடியும் அல்லது முதலீட்டாளருக்கு செலுத்தப்படும் மாதாந்த வட்டியுடன்கூடிய கடன் ஒன்றை தங்களால் கேட்க முடியும் அல்லது இவ்விரண்டும் கலந்தும் அமைய முடியும். தங்களுக்கும் முதலீட்டாளர்/ முதலீட்டாளர்களுக்கும் இடையிலான இணக்கப் பேச்சின் அடிப்படையில் இறுதி முதலீட்டு உடன்படிக்கை அமையும்.

காட்சி தொடர்பில் முதலீட்டாளரிடமிருந்து விருப்பக் கொடை ஒன்றை நான் பெற்றுக்கொண்டால் என்ன நடக்கும்?

தங்களின் வியாபாரம் தொடர்பில் உரிய மதிப்பீடு ஒன்றினை நாம் மேற்கொள்வோம் அத்துடன் காட்சியில் தங்களால் அளிக்கப்பட்டவை உண்மையாகவும் துல்லியமாகவும் சரிபார்க்கப்பட்டால், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நியதிகளின் கீழ் முதலீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முதலீட்டாளருடன் முதலீட்டு உடன்படிக்கையொன்றில் தாங்கள் கைச்சாத்திடுவீர்கள்.

காட்சி தொடர்பில் முதலீட்டாளரிடமிருந்து விருப்பக் கொடை ஒன்றை நான் பெற்றுக்கொள்ளாதிருப்பின் என்ன நடக்கும்?

முதலீட்டாளரின் பின்னூட்டத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தங்களின் குறைபாடுகளை விருத்தி செய்வதற்கும் காட்சிக்குப் புறம்பாகவுள்ள ஏனைய சமுதாயப் பயன்மிக்க முதலீட்டாளர்களை நோக்கி தங்களுடைய வியாபாரத்தினை முன்னேற்றுவதற்கும் தங்களுக்கு நாம் உதவுவோம்.    

தாங்கள் மானியங்களை அல்லது நன்கொடைகளை வழங்குகின்றீர்களா?

இல்லை. இது ஒரு சமூக வியாபார நிகழ்ச்சி ஒன்றாகும் அத்துடன் முதலீட்டாளர்கள் நிதிசார் வருவாய் ஒன்றையும் அதேபோன்று அவர்களின் முதலீட்டில் சமூக-சுற்றாடல் தாக்கம் ஒன்றினையும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள்.

பதிவுசெய்யப்பட்ட கம்பனி ஒன்றினை நான் கொண்டிருக்க வேண்டுமா?

இல்லை. எவ்வாறாயினும் தாங்கள் முதலீட்டினை பாதுகாப்பதாயின் தங்களின் கம்பனியை பதிவுசெய்துகொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வியாபார உத்திகளை நான் சமர்ப்பிக்க முடியுமா?

ஆம், ஆளொருவரிடமிருந்து அல்லது குழுவிடமிருந்து பல்தரப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம்.

குழுவொன்றினை நான் கொண்டிருக்க வேண்டுமா?

இல்லை. தனித் தொழில்முயற்சியாளரிடமிருந்தும் அதேபோன்று குழுக்களிடமிருந்தும் விண்ணப்பங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம்.

இக் காட்சியினை யார் ஒழுங்கு செய்கின்றார்?

லங்கா சமுதாயப் பயன்மிக்க முதலீட்டு வலையமைப்பு (Lanka Impact Investing Network) மற்றும் லங்கா சமூக தொழில்முயற்சி (Social Enterprise Lanka) இனால் அத் பவுர ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.

What is this programme?

It’s a reality TV show to promote Social Entrepreneurs in Sri Lanka by giving them a platform to pitch their business ideas and existing businesses to a panel of Impact Investors who will decide then and there to invest.

Why are you doing this show?

To promote social entrepreneurship Sri Lanka.

Who can apply?

Ath Pavura is open to all Sri Lankans aged 14 and above. Foreigners living in Sri Lanka for the past 2 years are also eligible to apply. We are looking for people who have the passion to solve a social-environmental problem through a sustainable business.

What kind of business ideas are you looking for?

We are looking for Social Business ideas.

What is a Social Business or a Social Enterprise?

Social Enterprises are businesses that wants to solve a specific social and or environmental problem. They are run like a business and have products and services which they sell to earn a revenue.

What kind of problems are you looking at?

We are looking for business solutions to all kinds of social and environmental problems. They maybe global problems or a problem that is limited to your own community. For example, domestic violence, child abuse, rape, workplace harassment, bullying, poverty, lack of access to education, unemployment, under-employment, lack of access to healthcare, elderly care, child care, brain-drain, uncontrolled garbage disposal, contamination of food through unsustainable farming, lack of access to safe drinking water, high cost of energy, lack of safe housing in disaster prone areas, social injustice, loss of biodiversity, loss of forest cover, ocean pollution, air pollution, climate change, traffic, animal cruelty, human-elephant conflict, corruption, lack of good governance, ethnic and religious disharmony, terrorism etc. These just a few of some high-level problems. We encourage people to think about root-causes to these problems and propose innovative business solutions to solve them.

What kind of solutions are you looking for?

We are looking for all kinds of sustainable business solutions to social-environmental problems. It may be an innovative product, a service or a business model which aims to solve a specific social-environmental problem. It can be a technology-based product or a simple business that generates employment for a vulnerable group.

Do I need to have a fully developed product to apply?

No, we accept businesses in the idea stage, startup stage as well as growth stage.

Can existing social business apply?

Yes, we encourage existing social enterprises to apply for investment to scale their impact.

What is the language used?

You can write and speak in any of the three languages – Sinhala, Tamil or English.

How much money can I ask for?

Minimum investment seeking should be Rs. 250,000 while the maximum investment should be Rs. 5,000,000 or less.

What do I have to give in return?

You can either offer a percentage of shares of your company to the investor, or you can ask for a loan with a monthly interest paid to the investor, or a mix of the two. The final investment agreement will be based on the negotiation between you and the investor/s.

What will happen if I get an offer from the investor on the show?

We will conduct a due diligence on your business and if what you presented in the show is verified as true and accurate, you will sign an investment agreement with the investor to receive the investment under the agreed terms.

What will happen if I don’t get an offer from the investor on the show?

We will help you to develop your shortcomings based on the investors’ feedback and pitch your business to other impact investors outside the show.

Do you give grants or donations?

No. This is a social business programme and investors expect a financial return as well as a social-environmental impact on their investment.

Do I need to have a registered company?

No. However you will have to register your company if you secure the investment.

Can I submit more than one business idea?

Yes, we accept multiple applications from one person or team.

Do I need to have a team?

No. We accept applications from single entrepreneurs as well as teams.

Who is organising this show?
Scroll to top